Geachte bezoeker, u bent niet ingelogd.

P01 Antiprotozoïca

P01A Amoebiciden
  1. Pentacarinat 300 poeder voor oplossing voor injectie
  2. Pentacarinat 300 poeder voor verneveloplossing
P01B Anthelmintica, excl. Schistosomiciden
  1. Eskazole, tabletten 400 mg
  2. Vermox tabletten 100 mg
  3. Yomesan, tabletten 500 mg
P01C Schistosomiciden
  1. Biltricide, tabletten 600 mg
P01D Antimalariapreparaten
P01D01 Antimalariapreparaten - enkelvoudig
  1. Lariam, tabletten 250 mg
  2. Nivaquine
  3. Paludrine
P01D02 Antimalariapreparaten - meerdere ingrediënten
  1. Malarone 250/100 mg filmomhulde tabletten
P01G Overige preparaten

Geen medicijnen beschikbaar binnen deze categorie.

Geneesmiddelenrepertorium © 2023 Pharma Publishers
De uitgever kan generlei aansprakelijkheid aanvaarden voor onjuistheden welke - ondanks alle voorzorgen - in deze publicatie kunnen voorkomen.