Geachte bezoeker, u bent niet ingelogd.

Mixtard 30 40 internationale eenheden/ml suspensie voor injectie

Novo Nordisk A/S

A10C3

02.00 Kwalitatieve en Kwantitatieve samenstelling

Mixtard 30 injectieflacon (40 internationale eenheden/ml)
1 injectieflacon bevat 10 ml equivalent aan 400 internationale eenheden. 1 ml suspensie bevat 40 internationale eenheden oplosbare humane insuline*/isofane (NPH) humane insuline* in de verhouding 30/70 (equivalent aan 1,4 mg).

Mixtard 30 injectieflacon (100 internationale eenheden/ml)
1 injectieflacon bevat 10 ml equivalent aan 1.000 internationale eenheden.1 ml suspensie bevat 100 internationale eenheden oplosbare humane insuline*/isofane (NPH) humane insuline* in de verhouding 30/70 (equivalent aan 3,5 mg).

Mixtard 30 Penfill

1 patroon bevat 3 ml equivalent aan 300 internationale eenheden.1 ml suspensie bevat 100 internationale eenheden oplosbare humane insuline*/isofane (NPH) humane insuline* in de verhouding 30/70 (equivalent aan 3,5 mg).

Mixtard 30 InnoLet/Mixtard 30 FlexPen

1 voorgevulde pen bevat 3 ml equivalent aan 300 internationale eenheden. 1 ml suspensie bevat 100 internationale eenheden oplosbare humane insuline*/isofane (NPH) humane insuline* in de verhouding 30/70 (equivalent aan 3,5 mg).

*Humane insuline wordt geproduceerd in Saccharomyces cerevisiae met behulp van recombinant-DNA-technologie.

Hulpstof met bekend effect

Dit geneesmiddel bevat minder dan 1 mmol natrium (23 mg) per dosis, d.w.z. het is in wezen ‘natriumvrij’.

Voor de volledige lijst van hulpstoffen, zie rubriek 6.1.

Wat moet u doen om de volledige omschrijving te ontvangen?

  • Kies het geneesmiddel
  • Kies een betaalmiddel
  • Download of print uw omschrijving

U bent geïnteresseerd maar wilt eerst een voorbeeld
omschrijving zien? Klik hier

Aanmelden voor Online toegang

 

Geneesmiddelenrepertorium © 2019 Pharma Publishers
De uitgever kan generlei aansprakelijkheid aanvaarden voor onjuistheden welke - ondanks alle voorzorgen - in deze publicatie kunnen voorkomen.